Δήμος Μάνδρας -Ειδυλλίας
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις
Δήμος Μάνδρας -Ειδυλλίας

Δήμος Μάνδρας -Ειδυλλίας
Τμήμα Εσόδων

Πληροφορίες: Παπουτσής Γεώργιος
e-mail: gpapoutsis@mandras-eidyllias.gr
τηλ: 213 2014919